Kampanja! Avausmaksu nyt vain 39,90 euroa (norm. 49,90 €).

Tietosuojaseloste

VakuusTakaus.com - se järkevin tapa hoitaa vuokravakuus.

Me suojelemme ja kunnioitamme tietojasi.

Tietosuojaseloste | VakuusTakaus.com

 

Rekisterinpitäjä

VakuusTakaus.com / 3J-Invest Group Oy / Y-tunnus: 2912683-8

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan VakuusTakaus.com :n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

Rekisteriasioita hoitava henkilö

 Joona Turunen (joona.turunen@vakuustakaus.com)

Rekisterin nimi

VakuusTakaus.com :n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tahon välisen suhteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä rekisteröidyille.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

1) VakuusTakaus.com -palvelua käyttävästä vuokralaisesta nimen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron, maksukorttitiedot, luottotiedot, sähköpostiosoitteen ja osoitetiedot sekä tiedot vuokrasopimuksesta / -suhteesta.

2) VakuusTakaus.com -palvelua käyttävästä vuokranantajasta nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä vuokra-asunnosta vuokravakuuden suuruuden, vuokra-asunnon katuosoitetiedot. Näiden tietojen lisäksi rekisteröitävät voivat luovuttaa myös vapaaehtoisia lisätietoja rekisteriin.

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

VakuusTakaus.com voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin VakuusTakaus.com varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Tiedot ovat vain 3J-Invest Group Oy:n ja samaan yritysryhmittymään kuuluvien yritysten käyttöön.

 

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan / eteenpäin

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

 

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Voimme siirtää henkilötietojasi yritysryhmittymäämme kuuluville yhtiöille tai ulkopuolisille toimijoille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme, esimerkiksi maksupalvelujen tarjoajille, tilauksiamme toimittaville toimijoille sekä toimijoille, jotka toteuttavat markkinatutkimuksia tai markkinointikampanjoita hyväksemme. Emme myy tai luovuta henkilötietoja muiden toimijoiden markkinointitarkoitukseen. Tietosi suojataan riittävällä tavalla, jos niitä siirretään muihin maihin. Voimme lisäksi ostaa kolmansilta osapuolilta tietoja, jotka täydentävät keräämiämme tietoja.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

 

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö asiakaspalvelu@vakuustakaus.com -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä samasta sähköpostiosoitteesta, jonka hän on aiemmin lisännyt rekisteriin.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse.

 

Oikeus tiedon korjaamiseen

VakuusTakaus.com huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Se myös oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että VakuusTakaus.com rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun ja on palvelun sopimusehtojen mukaista. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@vakuustakaus.com.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Pyydämme olemaan mahdollisesti kohtaamissasi epäkohdissa yhteydessä asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@vakuustakaus.com).

Evästeet (cookies)

VakuusTakaus.com käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

VakuusTakaus.com voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. VakuusTakaus.com suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Mikäli löydät tästä tietosuojaselosteesta tai rekisteriselosteesta mitä vain virheitä / ristiriitoja, tulee sinun ilmoittaa tästä meille esimerkiksi sähköpostitse asiakaspalvelu@vakuustakaus.com.