Kampanja! Avausmaksu nyt vain 39,90 euroa (norm. 49,90 €).

Sopimus- ja toimitusehdot

VakuusTakaus.com - se järkevin tapa hoitaa vuokravakuus.

 • Voit tilata palvelumme vain, jos olet täysi-ikäinen, sinulla on laaja kotivakuutus, luottotietosi ovat kunnossa ja vuokranantajasi hyväksyy vuokravakuuden takauspalvelumuotoisena. Varmistathan tämän etukäteen vuokranantajalta. Ehtojen tulee täyttyä koko palvelun voimassaoloajan.
 • VakuusTakaus.com on nimenomaan kuukausimaksullisia vuokravakuuksien takauspalveluita myöntävä yritys. Kyseessä ei ole rahoituspalvelu. Takaus kattaa ainoastaan todelliset kustannukset, jotka johtuvat vuokralaisen laiminlyönnistä vuokrasopimusta tai hyvää asumistapaa kohtaan, mutta ei niiden korkoa tai muita kuluja eikä vuokranantajalle mahdollisesti koituvia välillisiä vahinkoja, ja enintään maksamattomia vuokria (lukuunottamatta neljän (4) ensimmäisen kuukauden vuokria) tai käyttökorvausmaksuja vuokranantajalle, normaalisesta kulumisesta poikkeavat vahingot / kulumiset, kulut lukon uudelleensarjoituksesta ja puutteita huoneiston siivouksesta.
 • VakuusTakaus.com-takauspalvelu sisältää regressioikeuden. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vuokrvakuutta tarvitsee käyttää ja VakuusTakaus.com maksaa vuokravakuuden vuokranantajalle, peritään tämä pääoma takaisin vuokralaiselta. Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että asunto säilyy hyvässä kunnossa, se on loppusiivottu ja vuokrat sekä muut maksut on maksettu vuokranantajalle. Muussa tapauksessa VakuusTakaus.com maksaa vuokralaisen velvoitteet vuokravakuuden rajoissa vuokranantajalle, jonka jälkeen vuokralainen on velvollinen maksamaan summan takaisin VakuusTakaus.com:lle. Tällaisessa tapauksessa  veloitamme vuokralaiselta alkuperäisen pääoman lisäksi käsittelymaksun ja mahdolliset viivästyskorot.
 • Takaus astuu voimaan viisitoista (15 vrk) vuorokautta sen jälkeen, kun tilaus on tehty. Sopimus on määräaikainen ensimmäiset kuusi (6 kk) kuukautta, jonka jälkeen se on irtisanottavissa yhden (1 kk) kuukauden irtisanomisaikaan noudatten. Takaaja (eli VakuusTakaus.com) pidättää oikeuden takaushakemuksen hylkäämiseen ja takauksen purkamiseen. Takaaja tarjoaa palvelun tilaajalle mahdollisuuden lopettaa palvelun myös kesken määräaikaisuuden, mutta tällöin veloitamme kuudenkymmenenyhdeksän euron toimistomaksun palvelun tilaajalta. Vuokralainen ei voi irtisanoa tai muutoinkaan päättää palvelua ilman, että vuokranantaja vahvistaa VakuusTakaus.com:lle saaneensa vuokravakuuden vuokralaiselta vaihtoehtoisella tavalla.
 • Huolehdithan, että maksukorttisi on voimassa ja kuukausiveloitukset onnistuvat. Epäonnistuneet veloitusyritykset voivat johtaa kahdentoista euron suuruiseen eräpäivän siirtomaksuun. Korttitietojasi voit päivittää täältä.
 • Muistathan, että tämä on tiivistelmä sopimusehdoista. Sinun tulee lukea, ymmärtää ja hyväksyä Sopimusehdot kokonaan. Löydät Sopimusehdot kokonaisena tiivistelmien jälkeen.
 • Takaus antaa vuokranantajalle saman turvan, kuin perinteinen käteisvakuusmuotoinen vakuus. Takaus kattaa todelliset kustannukset, jotka johtuvat vuokralaisen velvoitteiden laiminlyöneistä vuokrasopimusta tai hyvää asumistapaa kohtaan. VakuusTakaus.com:n tarjoamaa takausta ei voida käyttää mahdollisista laiminlyönneistä johtuvien korkojen, muiden kulujen eikä vuokranantajalle mahdollisesti koituvien välillisten vahinkojen tai haittojen kattamiseksi (esimerkiksi matkakulut tai niin sanotut tyhjät kuukaudet). Takausta ei voida myöskään realisoida neljän (4) ensimmäisen kuukauden vuokrarästeistä johtuvista syistä. Takaus kattaa puuttuvia käyttökorvausmaksuja (kuten vesi-, sähkö-, sauna-, autopaikka-, pyykkivuoromaksuja), normaalista kulumisesta poikkeavia vahinkoja / kulumisia, puutteita huoneiston siivouksesta, sekä kuluja lukkojen uudelleensarjoituksesta. Takaus ei kata kotivakuutuksen omavastuun osuutta.
 • Vuokranantajana voit tehdä korvaushakemuksen kätevästi verkossa maksatuspyyntölomaketta käyttäen. Mikäli vuokravakuuden realisoinnille tulee tarvetta, maksatushakemus tulee täyttää viimeistään kaksikymmentäyksi (21 vrk) vuorokautta vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.
 • VakuusTakaus.com tarjoaa vuokravakuuden takausta.
 • Vuokralaisen on oltava täysivaltainen luonnollinen henkilö ja hänellä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä, eli vuokralaisen luottotietojen tulee olla kunnossa.
 • Muistathan, että tämä on tiivistelmä sopimusehdoista. Sinun tulee lukea, ymmärtää ja hyväksyä Sopimusehdot kokonaan. Löydät Sopimusehdot kokonaisena tiivistelmien jälkeen.

Sopimus- ja toimitusehdot

Sopimusosapuolet

VakuusTakaus.com (jatkossa ”takaaja”) tarjoaa vuokravakuutta koskevan palvelun Suomessa sijaitsevan asuinhuoneiston vuokrasopimukselle (jatkossa ”Vuokrasopimus”), jolla takaaja antaa Vuokrasopimuksen vuokranantajalle (jatkossa ”vuokranantaja”) omavelkaisen erityistakauksen vuokrasopimuksessa määritetyn vuokralaisen (jatkossa ”vuokralainen”) vuokrasopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteiden täyttämisen ja niiden laiminlyönnin sekä niistä aiheutuvien vahinkojen ja kulujen vakuudeksi (jatkossa ”vuokravakuus” tai ”takaus”).

VakuusTakaus.com on 3J-Invest Group Oy:n aputoiminimi.

Henkilötiedot ja niiden käsittely

Takaaja käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen velvoitteiden hoitamiseksi sekä palveluun liittyvään viestintään ja takaajan tarjoamien palveluiden markkinointiin sekä muiden takaajan tietousuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamista varten. Takaajalla on oikeus siirtää ja/tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Takaaja käsittelee henkilötietoja erityisellä ja ammattimaisella huolellisuudella.

Vuokralainen ja / tai vuokranantaja vastaavat siitä, että heidän luovuttaessaan henkilötietoja, heillä on oikeus tietojen luovuttamiseen ja, että tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Lisätietoja henkilötiedoista ja niiden käsittelystä kerrotaan takaajan verkkosivuston tietosuojaselosteessa. Voimassa oleva tietosuojaseloste avautuu klikkaamalla TÄSTÄ.

Vuokravakuudesta sopiminen ja voimassaolo

Vuokralainen voi ottaa VakuusTakaus.com :n vuokravakuuden takauksen käyttöönsä täyttämällä asiakkuuslomakkeen (Asiakkuuslomakkeeseen pääset TÄSTÄ) verkkosivustolla. Takaukset ovat henkilökohtaisia, eivät esimerkiksi asuinhuoneistokohtaisia. Vuokralaisen tulee hyväksyttää palvelumme käyttö etukäteen vuokranantajaltaan. Vuokralaisen tulee täyttää asiakkuuslomake huolellisesti ja vilpittömästi sekä varmistaa kaikkein antamiensa tietojen paikkaansapitävyys. Vuokralaisen tulee hyväksyä nämä sopimusehdot sekä verkkosivustomme tietosuoja- / rekisteriseloste (Tietosuojaselosteemme on saatavilla klikkaamalla TÄSTÄ.) ennen lomakkeen lähettämistä. Virheellisten / harhaanjohtavien tietojen ilmoittaminen on rikos. Takaaja tekee kaikista väärinkäytöstapauksista rikosilmoituksen.

Sopimus tulee voimaan (jatkossa ”sopimushetki”) vuokralaisen suoritettua ensimmäisen kuukausimaksun sopimuksen tekohetkellä. VakuusTakaus.com-vuokravakuus tulee voimaan ja osapuolia sitovaksi sekä velvoittavaksi (”jatkossa vuokravakuuden voimaantulohetki”) viidentoista (15) vuorokauden kuluttua sopimushetkestä.Takaaja pidättää oikeuden joko hylätä tai hyväksyä takauksen voimaantulo ennen vuokravakuuden voimaantulohetkeä. Lisäksi takaajalla on oikeus purkaa takaus myös takaajan tekemän riskianalyysin johdosta myös muulloin sopimuskauden aikana.  

Sopimus on määräaikainen kuusi (6) kuukautta sopimushetkestä eteenpäin. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisen ja määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen vuokralaisen tulee tehdä ilmoitus takaajan verkkosivustolla olevaa irtisanomislomaketta käyttäen (irtisanomislomakkeeseen pääset TÄSTÄ) ja lomakkeeseen on liitettävä joko 1) asianmukainen ja luotettava todiste vuokravakuuden suorittamisesta vuokranantajalle vaihtoehtoisella tavalla, 2) asianmukainen asiakirja / vahvistus vuokrasopimuksen päättymisestä tai 3) tosite siitä, että vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralainen on jo suorittanut kaikki velvollisuudet vuokranantajaa kohtaan. 

Mikäli vuokralainen ei esitä takaajalle pätevää ja luotettavaa sekä takaajan hyväksymää selvitystä, irtisanominen tai määräaikaisen sopimuksen päättyminen ei ole pätevä, vaan määräaikainen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Edellä esitettyä ehtoa sovelletaan kaikissa tilanteissa, joissa vuokralainen haluaa päättää takauksen voimassaolon lukuun ottamatta kuluttajansuojalain mukaista perumisoikeutta. Tämä menettely suojaa vuokranantajaa vuokralaisen mahdolliselta väärinkäytösyrityksiltä.

Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden lopusta, jonka kuluessa irtisanomislomake on täytetty hyväksytysti, eli se sisältää kaikki irtisanomislomakkeessa pyydetyt tiedot. Sopimus ei voi päättyä muulla tavoin kuin näissä sopimusehdoissa määritellyillä tavoilla (Takaajan päätöksestä, vuokralaisen irtisanoessa tai vuokralaisen peruessa tilauksensa), ellei Takaaja toisin katso.

Vuokralaisen ollessa kuluttaja-asiakas, hänellä on mahdollisuus kuluttajansuojalain mukaiseen perumisoikeuteen, mutta takaajalla on tällöin oikeus pidättää itselleen yhden (1) kuukauden maksua ja aloitusmaksua vastaava toimistomaksu. Perumisen on tapahduttava irtisanomislomaketta (pääset irtisanomislomakkeeseen TÄSTÄ.) tai sähköpostia (asiakaspalvelu@vakuustakaus.com) käyttäen ja kulloinkin voimassa olevan kuluttajansuojalain mukaisessa ajassa niin, että ajanlaskenta alkaa sopimushetkestä. Perumisesta ilmoitetaan vuokralaiselle ja vuokranantajalle.

Tarjoamme vuokralaiselle oikeuden purkaa määräaikaisen sopimuksen kesken sopimuskauden, jolloin takaajalla on oikeus veloittaa kuudenkymmenenyhdeksän euron (69€) suuruinen toimistomaksu ja olla palauttamatta jo aiemmin veloitettuja maksusuorituksia. Samaa toimistomaksua voidaan käyttää myös muissa tilanteissa, joissa sopimus päättyy kesken määräaikaisuuden. Toimistomaksu voidaan veloittaa joko laskulla ja / tai vuokralaisen maksukortilta (maksukortti on ensisijainen veloitustapa). Tätä toimistomaksua sovelletaan myös niissä tilanteissa, joissa takaaja joutuu purkamaan takauksen.

Takaaja pidättää oikeuden purkaa tämän sopimuksen välittömästi, mikäli se katsoo vuokralaisen rikkoneen sopimusta. Vuokralaisen rikkoessa sopimusta, Takaajalla on oikeus vaatia Vuokralaiselta enintään takauksen suuruista sopimussakkoa. Sopimussakko on ensisijainen kulu, jonka kattamiseksi käytetään vuokravakuutta. Takaaja pidättää oikeuden jättää takauksen realisoimatta myös maksatushakemuksen käsittelyhetkellä, jos näiden sopimusehtojen rikkominen ilmenee Takaajalle maksatushakemuksen käsittelyhetkellä.

Takaajan takaus päättyy automaattisesti viimeistään sen jälkeen, kun vuokrasopimus on päättynyt tai vuokralainen on todistettavasti suorittanut kaikki vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa vuokranantajalle tai vuokranantaja ei ole esittänyt korvaushakemusta takaajalle kahdenkymmenenyhden vuorokauden (21 vrk) kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä tai takaaja on suorittanut takauksen mukaisen vastuunsa vuokranantajalle. Korvaushakemus tehdään täyttämällä maksatuspyyntölomake osoitteessa vakuustakaus.com/maksatuspyynto.

Tilanteessa, jossa Vuokralaisen ja Vuokranantajan välillä on erimielisyyksiä Takaajan myöntämän takauksen realisoinnista, Takaaja odottaa Vuokralaisen ja Vuokranantajan välistä yhteistä ratkaisua. Takaaja on Vuokralaista ja Vuokranantajaa kohtaan tasapuolinen, eikä ota kantaa takauksen käyttämiseen taikka käyttämättä jättämiseen. Vuokralainen on velvollinen maksamaan kuukausittaiset Takaajan veloittamat palvelumaksut myös tämän prosessin ajalta. 

Takaajan myöntämä takaus on toissijainen korvaus suhteessa vuokralaisen ottamaan kotivakuutukseen. Vuokralainen vastaa siitä, että hänellä on voimassa oleva kotivakuutus koko sen ajan, kun hänellä on käytössään takaajan tarjoama takaus.

Takausmuotoinen VakuusTakaus.com-vuokravakuus voidaan ottaa koskemaan vain kirjallista (ja voimassa olevaa) vuokrasopimusta, joka tehdään vuokralaisen (tai vuokralaisten) kanssa ja  vuokrasopimus tulee toimittaa takaajalle sopimushetkellä asiakkuuslomakkeen liitteenä, mikäli takaaja sitä pyytää. Vuokralaisen on oltava täysivaltainen luonnollinen henkilö ja hänellä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä, eli vuokralaisen luottotietojen tulee olla kunnossa. Mikäli vuokralainen saa maksuhäiriömerkinnän (eli menettää luottotietonsa) myöhemmin kuin sopimushetkellä, on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan muuttuneesta tilanteesta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@vakuustakaus.com. Käyttäessään palveluamme vuokralainen ja vuokranantaja vastaavat omilta osiltaan sopimusehdoissa määriteltyjen ehtojen täyttymisen.  

VakuusTakaus.com-vuokravakuuden sisältö

Takaajan myöntämä vuokravakuus (takuuvuokran erityistakaus) koskee ainoastaan takaajalle toimitettuun vuokrasopimukseen perustuvan vuokrasuhteen takuuvuokraa näiden sopimusehtojen lausuman voimassaoloehtojen mukaisesti eikä vuokravakuutta voida laajentaa missään tilanteessa näiden velvoitteiden ulkopuolelle.

Takaaja tarjoaa eri suuruisia vuokravakuuksia ja vuokralaisen tulee valita tarpeisiinsa sopiva vaihtoehto. Vuokralainen voi käyttää takaajan tarjoamaa vuokravakuutta osittain tai kokonaan vuokranantajan vaatiman vakuuden määrään. Mikäli vuokranantaja edellyttää vuokralaiselta suurempaa vuokravakuutta kuin takaajan tarjoaman takauksen enimmäismäärä on, tulee vuokralaisen kattaa tämä osa vuokravakuudesta vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi suorittamalla tältä osin perinteinen rahavakuus vuokranantajalle.

Vuokralaiselle voidaan myöntää joko a) 1 000,00 €, b) 1 800,00€, tai c) 3 000,00€ enimmäismäärää vastaava vuokravakuus takauksena vuokralaisen tarpeen ja vuokralaisen valinnan mukaan.

Todellinen takaajan takaaman vuokravakuuden määrä on sopimushetkellä ilmoitetun vuokravakuuden määrä, mutta enintään vuokralaisen valitseman palvelupaketin [ a) 1000,00€ b) 1 800,00€ c) 3 000,00€ ] mukainen enimmäismäärä. Enimmäismäärää ei voida ylittää missään tapauksessa, eli  takauksen määrä on oltava aina vähemmän kuin palvelupaketin mukainen enimmäismäärä. 

Takauksen eli VakuusTakaus.com-vuokravakuuden suuruus ilmoitetaan takaustodistuksessa, ja se on aina vähemmän kuin valitun palvelupaketin enimmäismäärä.

Takaus kattaa ainoastaan todelliset kustannukset, jotka johtuvat vuokralaisen velvoitteiden laiminlyöneistä vuokrasopimusta tai hyvää asumistapaa kohtaan. VakuusTakaus.com:n tarjoama takausta ei voida käyttää mahdollisista laiminlyönneistä johtuvien korkojen, muiden kulujen eikä vuokranantajalle mahdollisesti koituvien välillisten vahinkojen kattamiseksi. Takausta ei voida myöskään realisoida neljän (4) ensimmäisen kuukauden vuokrarästeistä johtuvista syistä. Takaus kattaa puuttuvia käyttökorvausmaksuja (kuten vesi-, sähkö-, sauna-, autopaikka-, pyykkitupamaksuja), normaalista kulumisesta poikkeavia vahinkoja / kulumisia, puutteita huoneiston siivouksesta, sekä kuluja lukkojen uudelleen sarjoituksesta. Takaus ei kata kotivakuutuksen omavastuun osuutta.

Vuokralainen voi täyttää vuokranantajan pyytämän takuuvuokran eli vuokravakuuden joko osittain tai kokonaan VakuusTakaus.com-takauksella. Mikäli vuokralainen täyttää takuuvuokran vain osittain takaajan myöntämällä takauksella, käytetään takausta toissijaisesti suhteessa muihin takuuvuokran täyttämistapoihin. Esimerkiksi, jos vuokranantaja on pyytänyt 2000 euron suuruista takuuvuokraa, vuokralainen voi täyttää sen esimerkiksi puoliksi takaajan 1000 euron suuruisella takauksella ja toisen puolet perinteisenä käteisvakuutena siirtämällä vuokranantajalleen 1000 euroa vuokravakuustilille. Mikäli takuuvuokraa jouduttaisiin käyttämään tässä esimerkin tilanteessa, käytetään ensisijaisesti vuokralaisen antamaa käteisvakuutta ja vasta toissijaisesti takaajan myöntämää takausta.

Takaus kattaa vain ne vahingot / haitat / puutteet, jotka ovat todistettavasti aiheutuneet siltä ajalta, kun takaus ja alkuperäinen, kirjallisena tehty, vuokrasopimus ovat olleet voimassa. Ennen tai jälkeen takauksen voimassaolon aikana aiheutuneita tai ilmenneitä vahinkoja tai muuta sellaista ei voida sisällyttää VakuusTakaus.com-vuokravakuuden piiriin. 

Takauksemme ei kata niitä vakuuden osia, jotka perustuvat laittomaan tai hyvän vuokraustavan vastaiseen vuokrasopimukseen. 

Takaajan veloituskäytäntö

Vuokralainen on velvollinen suorittamaan ensimmäisen kuukauden maksusuorituksen asiakkuuslomakkeen täyttämisen yhteydessä sopimushetkellä.

Takaaja pidättää oikeuden veloittaa 49,90 euron suuruisen aloitusmaksun.

Palvelu veloitetaan kuukausittain automaattisesti vuokralaisen ilmoittamalta maksukortilta. VakuusTakaus.com:lla on oikeus ulkoistaa asiakasveloitukset toiselle yhtiölle. Mikäli vuokralainen laiminlyö maksujen suorittamisen, on takaaja oikeutettu perimään avoimille / avoimelle suoritukselle viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Takaajalla on oikeus purkaa takaus, mikäli vuokralaisen maksusuoritus tai -suorituksia on avoimena. Tällaisissa tilanteista takaaja ilmoittaa myös vuokranantajalle tämän sopimuksen purkamisesta. 

 

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan kuukausittaisten korttimaksujen onnistumisesta varmistamalla, että maksukortti on voimassa ja maksukortin kate on riittävä kuukausiveloituksen toteuttamiseksi. Maksuveloituksen epäonnistuessa Takaaja lähettää yhden (1) muistutusviestin sähköpostitse epäonnistuneesta veloituksesta, jonka jälkeen toinen veloitusyritys tehdään automaattisesti kahdentoista (12) tunnin kuluttua. Toisen epäonnistuneen veloitusyrityskerran yhteydessä tulkitaan Takaajan myöntäneen Vuokralaiselle eräpäivän lykkäys seitsemällä (7) päivällä, josta Takaajalla on oikeus veloittaa myöhemmin kertaluonteinen eräpäivän siirtomaksu, jonka suuruus on kaksikymmentä euroa (20,00€). Maksukorttitietoja voit päivittää täältä.

Takaajalla on oikeus muuttaa vuokravakuuden takaamisesta veloitettavaa kuukausimaksua ilmoittamalla siitä yhtä (1) kuukautta etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa takausta hakeneelle asiakkaalle. Ilmoitus tehdään sähköpostitse tai tekstiviestitse.

Palvelustamme veloitettuja kuukausimaksuja tai aloitusmaksua ei palauteta vuokralaiselle.

Vuokranantajan tai vuokralaisen vaihtuminen sekä vuokravakuuden takauksen siirto

Mikäli vuokralaisen vuokrahuoneiston omistaja eli vuokranantaja vaihtuu tai omistus muuttuu, siirtyy vuokravakuus vuokrasopimuksen uudelle vuokranantajalle. Edellä mainituista muutoksista tulee ilmoittaa takaajalle mahdollisimman pian, viimeistään kolmenkymmenen (30 vrk) kuluessa muutoksesta.

Korvaushakemus, korvauksen käsittely ja takaajan regressioikeus

Vuokranantaja voi tehdä korvaushakemuksen aikaisintaan vuokrasopimuksen päätyttyä ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21 vrk) vuorokautta vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Korvaushakemus tulee tehdä takaajan verkkosivustolla olevaa maksatuspyyntölomaketta käyttäen. Lomakkeeseen pääsee TÄSTÄ. Maksatuspyyntöhakemuksen tulee sisältää kaikki pyydetyt tiedot, kuten kopio vuokrasopimuksesta, selvitys vuokrasopimuksen päättymisestä, selvitys vahingosta ja sen määrästä.

Vuokranantajan oikeus vaatia takaajalta tämän sopimuksen mukaista takausta tai muuta suoritusta päättyy edellä mainitun ajan jälkeen.

Takaaja suorittaa korvauksen vuokranantajalle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun takaaja on varmistanut, että korvauksen maksamiselle vaaditut edellytykset muun muassa Suomen lain ja näiden sopimusehtojen osalta täyttyvät.

Vuokralaisen riitauttaessa vuokranantajan vaatimuksen perusteellisuuden / oikeellisuuden, takaaja on velvollinen suorittamaan korvauksen vuokranantajalle aikaisintaan sen jälkeen, kun riita-asia on selvinnyt vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Vuokralainen on velvollinen maksamaan kuukausittaiset Takaajan veloittamat palvelumaksut myös tämän prosessin ajalta.

Jos takaaja on jo suorittanut vuokranantajalle korvauksen, mutta myöhemmin todetaan esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä tai vuokrasopimuksen osapuolten välisellä sopimuksella, että vuokralaisen korvausvelvollisuus olisi ollut pienempi kuin takaajan vuokranantajalle suorittama korvaus, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan takaajalle saamansa korvauksen tuomittua tai sovittua korvausvastuuta ylittävältä osin kolmenkymmenen (30 vrk) vuorokauden kuluessa.

Mikäli vuokranantaja käyttää takaajan myöntämää takausta / vuokravakuutta, on takaajalla oikeus periä kaikki vuokranantajalle suorittamansa maksut / korvaukset takaisin vuokralaiselta regressioikeuden nojalla. Takaajalla on oikeus periä vuokralaiselta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti kaikista avoimista saatavista. Lisäksi takaajalla on oikeus tarjota vuokralaiselle erillistä saatavien maksuohjelmaa, josta kuitenkin sovitaan erikseen osapuolten kesken. Takaaja pidättää oikeuden veloittaa myös näitä maksuja ja saatavia vuokralaisen maksukortilta laskutuksen lisäksi heti.

Takaajan realisoidessa takauksen vuokravakuudesta vuokranantajalle, Takaajalla on oikeus veloittaa vuokralaiselta 649 euron (kuusisataaneljäkymmentäyhdeksän euroa) suuruinen käsittelymaksu. 

Takaajalla on oikeus siirtää saatavat / oikeudet saataviin kolmannelle osapuolelle.

Vuokralaisen muuttaessa

Takaajan takausta ei voi siirtää vuokralaiselta / henkilöltä toiselle tai vastaavasti vuokrahuoneistosta toiseen. Uuteen vuokra-asuntoon on mahdollista hankkia uusi takaus seuraavaksi selostettujen ehtojen mukaisesti. 

Sopimusehdoissa aiemmin mainituista irtisanomisehdoista on mahdollista poiketa vain tilanteessa, jossa vuokralainen muuttaa uuteen vuokra-asuntoon, haluaa jatkaa VakuusTakaus.com-palvelun käyttämistä, ja uuden vuokra-asunnon vuokranantaja hyväksyy VakuusTakaus.com-vuokravakuuden käyttämisen. Tällöin takaus voidaan päättää jo kesken määräaikaisuuden ilman, että takauksen tilaajalle määrätään toimistomaksu määräaikaisen sopimuksen purkamisesta.

Vuokralaisen muuttaessa vuokra-asunnosta, vuokralaisen tulee täyttää takaajan verkkosivustollaan tarjoama muuttoilmoituslomake, johon pääset TÄSTÄ.

Mikäli vuokralainen haluaa jatkaa palvelun käyttöä uuteen vuokra-asuntoon, hänen tulee tehdä uusi sopimus VakuusTakaus.com -palvelun kanssa kyseiseen vuokra-asuntoon. Uuden sopimuksen voit tehdä TÄSTÄ. Vanha sopimus päätetään edellä mainittujen irtisanomisehtojen mukaisesti sillä erotuksella, että vanhan sopimuksen vielä jatkuessa määräaikaisena, ei määräaikaisen sopimuksen päättämisestä peritä erillistä toimistomaksua. Mikäli vanhan sopimuksen vakuus joudutaan realisoimaan, jatkuu vanha sopimus uuden kanssa rinnakkain siihen saakka, kunnes vanhan sopimuksen kaikki regressioikeuden nojalla vaaditut velvoitteet on suoritettu.   

 

Muut sopimusehdot

Takaaja ei vastaa mistään vuokralaiselle tai vuokranantajalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta. Tässä sopimuksessa noudatetaan Suomen lakia ja mahdolliset sopimuksesta johtuvat erimielisyydet käsitellään ja ratkaistaan ensisijaisesti osapuolien välisellä neuvottelulle, välimiesneuvottelulla ja lopulta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Mikäli vuokranantaja vapauttaa tai myöntää joitain helpotuksia vuokranmaksu- ,vakuus- tai muusta velvoitteesta / velasta, takaajan vastuu vuokranantajaa kohtaan päättyy.

Vuokralainen hyväksyy, että vuokranantajan on takaajan pyynnöstä luovutettava takaajalle sellaista vuokralaisen sitoumuksista ja muista mahdollisesti maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla takaaja näkee olevan merkitystä itselleen.

Vuokralaisen vapauttaessa aiemman rahavakuuden ja vaihtaessa sen tässä sopimusehdoissa kerrottuun vuokravakuuteen / takaukseen takaaja ei vastaa rahavakuudesta (käteisvakuus) vapautuvan pääoman käytöstä. Vuokralaisella ei myöskään saa olla vuokravakuuden alaisia vastuita vuokranantajaa kohtaan avatessaan näiden sopimusehtojen mukaisen asiakkuuden.

Vuokralaisen antaessa takaajalle väärää, virheellistä tai puutteellista tietoa, takaus ei ole voimassa, eikä takaaja ole velvollinen palauttamaan palvelumaksuja vuokralaiselle. Takaus voidaan purkaa myös takautuvasti, jos takaaja havaitsee sopimusrikkomuksen olemassa olon vasta esimerkiksi korvaushakemuksen käsittelyhetkellä. Vuokralainen vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa ilman viivästystä VakuusTakaus.com :n asiakaspalveluun.

Vuokranantajan vaihtuessa, vuokranantajat (edellinen ja uusi) sekä vuokralainen vastaavat yhdessä siitä, että uuden vuokranantajan yhteystiedot toimitetaan Takaajalle. Ilmoituksen Takaajalle voi tehdä esimerkiksi sähköpostitse asiakaspalvelu@vakuustakaus.com.

Takaaja voi pyytää vuokralaiselta lisätietoja esimerkiksi vuokralaisen talousasioihin liittyen. Mikäli vuokralainen ei toimita pyydettyjä tietoja pyydetyssä ajassa, niin Takaajalla on oikeus purkaa takaus.

Tilanteessa, jossa Vuokralainen menettää luottotietonsa (saa maksuhäiriömerkinnän tai -merkintöjä) kesken takaussuhteen, Takaajalla on oikeus sopimussakkoluonteisesti korottaa kuukausittain veloitettavaa palvelumaksua sekä periä kertaluontoisia riskienhallintamaksuja Vuokralaiselta. Takaajalla on oikeus tehdä edellä mainitut toimenpiteet havaittuaan / saatuaan tiedon Vuokralaisen luottotiedottomuudesta sekä enintään kuuden (6) kuukauden välein tästä eteenpäin. Kuukausittaisen palvelumaksun enimmäiskorotus yhdellä kerralla voi olla kymmenen (10) euroa ja kertaluontoisen riskienhallintamaksun suuruus voi olla enintään viisikymmentä (50) prosenttia takausvastuun suuruudesta. Takaaja voi veloittaa molemmat näistä maksuista enintään kuuden (6) kuukauden välein edellisestä tarkastushetkestä.

Takaajalla on oikeus päivittää / mukauttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksista Vuokralaiselle ja Vuokranantajalle sähköpostitse.

YLEISET TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan osapuolten välisessä sopimussuhteessa. Takaajalla on oikeus perua tehty tilaus tai purkaa sopimus, mikäli yleisiä sopimusehtoja tai palvelukohtaisia erityisehtoja on rikottu. Sopimus ei ole voimassa, jos palvelun käyttäjä ei täytä palvelun ehtoja. Palvelun ehdot ovat määritelty näissä sopimusehdoissa.

PALVELUN OSTAMINEN JA TOIMITUSTAPA

Asiakas voi tilata palvelun Takaajan tuottamasta verkkokaupasta. Takaaja toimittaa todistuksen palvelun voimassaolosta palvelun tilaajalle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, kun ostotapahtuma ja maksusuoritus on rekisteröitynyt järjestelmään. Todistus palvelun voimassaolosta lähetetään PDF-liitetiedostona. Takauksen ottaja (takauspalvelun tilaaja) vastaa todistuksen säilyttämisestä. 

Normaalitilanteessa PDF-muotoinen todistus toimitetaan noin 2 minuutin sisällä maksamisesta, mutta ruuhka-aikoina se voi kestää myös pidempään. Ongelmatilanteissa takaaja suosittelee tarkastamaan takauksen ottajan sähköpostin roskapostikansion. Mikäli todistusta / tilausvahvistusta ei ole vastaanotettu, voi takauksen ottaja olla yhteydessä takaajan asiakaspalveluun.

MYYNNISSÄ OLEVAT PALVELUT

Verkkokaupassa myydään VakuusTakaus.com :n palveluita, joiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Ostaessaan / tilatessaan palvelun asiakas hyväksyy ostohetkellä voimassa olevat yleiset toimitusehdot ja palvelukohtaiset erityisehdot sekä on tutustunut huolellisesti ostamaansa tuotteeseen / palveluun ja sen Toimitus- ja Sopimusehtoihin. Lisäksi palvelun tilaaja vahvistaa ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä nämä Toimitus- ja Sopimusehdot.

MAKSUTAVAT

Maksutiedot annetaan tilauksen yhteydessä. Tarjolla on laaja valikoima eri korttimaksuvaihtoehtoja. Käytämme maksupalveluntarjoajana Stripe-nimistä yritystä (www.stripe.com). Voit maksaa käyttämällä Visa, MasterCard tai American Express -kortteja (debit, credit ja electron). 

Kuukausimaksu veloitetaan asiakkaalta automaattisesti kuukausittain, joten maksaminen on vaivatonta. 

Joissain tapauksissa Stripe saattaa näkyä maksunsaajana korttilaskulla / tiiliotteella, koska Stripe välittää takauksen ottajan maksaman maksukorttimaksun Takaajalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella Takaajan verkkokaupassa.

Poikkeustilanteissa on mahdollista, että VakuusTakaus.com veloittaa palvelusta käyttämällä maksutapana korttimaksujen sijaan laskua. Lasku toimitetaan asiakkaan sähköpostiin ja se on maksettava heti (eli tilauspäivänä), ellei erillistä eräpäivää ole määritetty. Mikäli vuokralainen ei maksa laskua, voidaan takaus perua jo ennen sen voimaan astumista tai takauksen jo astuttua voimaan. Näissä tapauksissa Takaaja kuitenkin pidättää oikeuden ensimmäisen kuukauden palvelumaksuun (=toimistomaksu) ja näin ollen Vuokralainen on velvollinen maksamaan ensimmäisen kuukauden maksua vastaavan palvelumaksun Takaajalle. Lisäksi veloitetaan kuudenkymmenenyhdeksän (69€) euron suuruinen toimistomaksu, jos tilaushetkestä on kulunut yli neljätoista (14 vrk) vuorokautta.

YHTEYSTIEDOT

Mahdollisissa ongelmatilanteissa tai lisäkysymyksissä voi olla Takaajaan yhteydessä sähköpostitse asiakaspalvelu@vakuustakaus.com. Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 24 tunnin sisällä.

Suosittelemme myös tutustumaan meiltä Usein Kysyttyihin Kysymyksiin (UKK) verkkosivuillamme osoitteessa www.vakuustakaus.com/yhteys.

Mukavia hetkiä palvelumme parissa, toivottaa VakuusTakaus.com -palvelun tiimi! 

VakuusTakaus.com on luotettava kotimainen toimija, joka on osa 3J-Invest Group Oy:tä.

Y-tunnus: 2912683-8