Kampanja! Avausmaksu nyt vain 39,90 euroa (norm. 49,90 €).

Mikä lasketaan vuokra-asunnon tavanomaiseksi kulumiseksi?

Tämä lienee aihe, josta tyypillisimmillään monesti riidellään vuokralaisen ja vuokranantajan kesken; mikä on asunnon normaalia kulumaa, ja mikä taas ei?

Seuraavassa on vastauksia muutamaan yleiseen kysymykseen liittyen tavanomaiseen kulumiseen:

Yleiset periaatteet

Normaalista elämisestä aiheutuvalla kulumisella tarkoitetaan vuokra-asunnon tavanomaista, ajan myötä tapahtuvaa kulumista. Kulumista näkyy esimerkiksi asunnon pintojen (seinät ja lattiat) ikääntyessä. Asumisesta jää myös ajan kuluessa luonnollisesti jonkinlaisia elämisen jälkiä asuntoon. Vuokranantaja ei voi siis edellyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen lopussa prikulleen samanlaisessa kunnossa kuin vuokrasuhteen alussa. Lähtökohta on, että vuokralainen ei vastaa asunnon normaalista kulumisesta, jollei toisin ole sovittu. Vuokrasopimus onkin syytä tehdä kirjallisena, sillä suulliset sopimukset ovat hankalampi näyttää toteen jälkikäteen. Alle on listattu muutamia seikkoja, joilla yleensä on merkitystä, kun arvioidaan asunnon kulumisen tavanomaisuutta.

Asunnon ikä ja tehdyt remontit    

Lähtökohtana arvioitaessa kulumisen tavanomaisuutta on asunnon ikä. Iän lisäksi vaikuttavia seikkoja ovat viimeisimmän remontin ajankohta ja se, onko asuntoon tehty remontteja kesken vuokrasuhteen.

Asukkaiden lukumäärä

Asunnossa asuneiden henkilöiden lukumäärällä on huomattava merkitys asunnon kulumista arvioitaessa. Yhden hengen taloudesta tulisi lähtökohtaisesti tulla vähemmän asumisen jälkiä verrattuna monihenkiseen perheeseen.

Vuokrasuhteen kesto

Vuokrasuhteen kestolla on huomattava merkitys arvioitaessa normaalin kulumisen jälkiä asunnossa. Esimerkiksi kymmeniä vuosia kestäneessä vuokrasuhteessa voidaan olettaa, että asunto on remontin tarpeessa vuokrasuhteen päättymisen jälkeen normaalin kulumisen takia. Sen sijaan lyhyemmässä vuokrasuhteessa kulumisen jälkiä on saanut tulla vähemmän. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, jos vuokranantaja on esimerkiksi laiminlyönyt vuokrasuhteen aikana korjausvelvoitteitaan.

Äkillinen vaurio vai kuluminen?

Ensiksi tarkastetaan, onko jälki syntynyt äkillisesti vai hitaasti pitkän ajan kulumisen aikana. Vauriot, jotka ovat syntyneet vähitellen, pidetään yleensä tavanomaisena kulumisena. Jos pinnan vaurio tai kuluma on syntynyt esimerkiksi vääränlaisen käsittelyn seurauksena (puhdistusainetta käytetty väärin tai vettä liikaa esimerkiksi parkettilattiaan), on kyseessä laiminlyöty oikeanlainen hoito. Tätä ei esimerkiksi voi pitää normaalina kulumisena, vaikka vaurio olisikin syntynyt pitkän ajan kuluessa.  

Asunnossa käytetyt materiaalit

Yhtenä merkittävänä seikkana on myös asunnossa käytetyt materiaalit. Esimerkkinä tästä voisi olla poikkeuksellisen pehmeä lattiamateriaali; siihen jääneet melko runsaatkin jäljet voidaan katsoa olevan tavanomaista kulumista. Vuokranantaja onkin tällöin ottanut (joko tietoisesti tai tiedostamattaan) riskin kulumajälkien tulemisesta.

Jos asunnossa on jatkuvaa hoitoa vaativia pintoja tai kalusteita, on vuokranantajan annettava vuokralaiselle tästä tarkat hoito-ohjeet. Jos hoito-ohjeet laiminlyödään, ei mahdollisia vaurioita katsota kuuluvan normaalin elämisen / tavanomaisen kulumisen piikkiin.

Toivottavasti näistä oli apua!

Jos jokin asia jäi vaivaamaan, kurkkaa jos jossain toisessa blogissa olisi vastaus askarruttamaasi kysymykseen tai laita viestiä asiakaspalvelu@vakuustakaus.com

Joni Mäki, KTM, Ekonomi, Vuokranantaja

Ota järki käteen, ja jaa!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Sähköposti